האם מותר לגבר להסיר שערות פניו לצמיתות באמצעות לייזר?

האם דומה לגילוח המותר באמצעות סם (משעי) שהרי אין בו השחתה כתער?

היש לחשוש לשיטתו של יהונתן בן עוזיאל האוסר העברת השיער ע"י גבר משום התדמות לאשה?

האם למרות שאין איסור לפעולה זו אפילו מדרבנן, יש לאסור זאת משום "הרחק מן הכיעור"?

תאריך: 
02/03/11 כ"ו אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist