דילוג לתוכן העיקרי

הנכנס לשירותים עם כפפות, האם חייב ליטול ידיו לאחר שעשה צרכיו?

מהו מקור ההלכה שפסק מרן השו"ע המחייב נטילת ידיים ליוצא מבית הכסא גם אם לא עשה צרכיו?
לשיטת הרמב"ם האם יכול לברך "אשר יצר" לפני שניקה את ידיו?
לדעת האחרונים, האם נטילת ידיים בנסיבות אלו חלים עליה כל דיני נט"י כולל נטילה בכלי?