כיצד ינהג העולה לתורה שהתחיל בברכה לאחר שקרא 2 פסוקים בלבד?

האם מספיק שיאמר "למדני חוקיך" תוך כדי דיבור ויחזור וישלים קריאת הפסוק השלישי?

לאחר שגללו הספר נתברר שלא קרא פסוק שלישי, האם גם בנסיבות אלו יחזור ויקרא הפסוק השלישי?

המתרגם בציבור בשבת, האם רשאי לקרוא התרגום ממקומו או לצידו של הקורא ליד התיבה?

תאריך: 
07/02/11 ג' אדר א' התשע"א
x

Audio Playlist