דילוג לתוכן העיקרי

עליה על מטוס בערב שבת תוך טיסה בשבת ונחיתה במוצ"ש, האם מותר?

כלי תחבורה שמופעלים בשבת ע"י גויים, באילו נסיבות יותר ליהודים להצטרף לנסיעה בשבת?

חכמי ישראל גזרו שאין להפליג בספינה שלושה ימים מלפני השבת, האם ניתן להחיל גזרה זו גם על טיסה במטוסים?

לשיטת הרמב"ם שמעל עשרה טפחים איסור תחומין הוא מדרבנן, האם איסור זה גם בנסיבות של כדור פורח באויר?