מצות פדיון הבן-מה נשתנה מנהג יהודי תימן ממנהגי העדות האחרות?

כיצד מונין את 30 היום משעת הלידה, האם במלואם או בכל מקרה הפדיון יערך בליל 31?

מהו ערכם של חמשת הסלעים וכיצד מקבל ביטוי במשקלם?

האם נזקקים לחקירת האם על אודות הבכורה או שמתבססים על החזקה שזה לה הבן הבכור?

היש חובה לערוך טקס ובו נשאל האב ע"י הכהן תוך מו"מ על הכסף או הילד?

היש מקום לברכה הנוספת: "אשר קדש ידיד מבטן" למרות שלא הוזכרה בתלמוד?

תאריך: 
02/01/11 כ"ו טבת התשע"א
x

Audio Playlist