דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לשאול מס' רבנים? כיצד ינהג הרב השני כשנודע לו שהשואל פנה כבר לרב אחר?

האם האיסור לשאול מס' רבנים תלוי בגילוי הנאות של השואל המעוניין לברר הנושא לאשורו תוך שמיעת דיעות שונות?

וכיצד מתיישבת שאלה זו עם דברי חכמי ישראל "עשה לך רב והסתלק מן הספקות"?

כיצד ינהג הרב השני, הישנן נסיבות שמותר לו לסתור את פסיקתו של הרב הקודם במיוחד אם פסק לאיסור?