דילוג לתוכן העיקרי

תרומת איברים והסחר בהם, כיצד מתייחסת ההלכה לתופעה זו?

בהנחה של סיכון מינימלי לתורם האיבר, האם יש מצווה או חובה לתרום ע"מ להציל זולתו?

האם רשאי התורם לדרוש תמורה כספית בגין האיבר הנתרם על ידו ומה עם החשש לבצע כסף המנחה את הסוחרים באיברים?

מהם חובותיהם של קרובי הנפטר כלפיו והאם יש להם עמידה בקביעת תרומת אבריו ובסחר בהם?