סינון המאכלים מן המרק באמצעות מצקת מנוקבת, היש לחוש לאיסור בורר בשבת?

היש מקום להקל בנסיבות אלו היות והפסולת אינה נשארת במקומה אלא זבה והולכת?

הישנן נסיבות לאסור ברירה בשבת אף כשמדובר באוכל מתוך אוכל. כגון: חתיכות בשר מעורבות בחתיכות שומן?

האם נתיר פעולה זו היות ועיקר יעודה של המצקת הינה למשוך האוכל מן הסיר ולא לברירה וסינון?

תגיות: 
תאריך: 
08/10/10 ל' תשרי התשע"א
x

Audio Playlist