תוקע המרותק לכסא גלגלים, האם יוצאים י"ח מצוות שמיעת קול שופר?

האם חובת התקיעה הינה דווקא בעמידה או שרצוי מאד לעמוד בגלל כבוד הציבור ואימת מלכות שמיים?
כיצד למדו חכמי אשכנז חובת התקיעה מעומד בג"ש למרות שחיוב זה לא נזכר בתלמוד?
בנסיבות שאין לאותו תוקע מחליף מתאים, האם יש לחפש מחליף או עדיף שיתקע אף מיושב?

תאריך: 
06/09/10 כ"ז אלול התש"ע
x

Audio Playlist