יוה"כ שחל בשבת, האם חייבים החולים בקיום שלש סעודות, לחם משנה וכיו"ב?

האם ההיתר הניתן לחולים ע"מ לשבור רעבונם מתיר או רק דוחה את איסורי האכילה ביוה"כ?

חולים האוכלים, האם יתחייבו בזימון? בתוספת "רצה והחליצנו"? באמירת "יעלה ויבוא"?

היש הבדל בין החיובים הנובעים מהשבת לבין החיובים המוטלים על כל יהודי הבא לסעוד בפת, כגון: נט"י, ברכות וכיו"ב?

תאריך: 
30/08/10 כ' אלול התש"ע
x

Audio Playlist