פג המונח באינקובטור מעל 30 יום - מתי יש לערוך מצוות הפדיון?

היש להתייחס לאינקובטור כהמשך ההריון או מועד הלידה נחשב מיום לידתו בפועל כפג?

כיצד ניתן ללמוד מכלל ההלכות הקשורות לפדיון הבן שיש למנות הימים רק לאחר "השלמת ההריון"?

בנסיבות שבמצבו הבריאותי של הפג ניתן לבצע ברית מילה 8 ימים לאחר לידתו, האם גם בשבת?

תאריך: 
31/08/10 כ"א אלול התש"ע
x

Audio Playlist