דילוג לתוכן העיקרי

כיצד נוהגים יהודי תימן בתקיעות במהלך אמירת הסליחות?

כיצד משתלבות התקיעות במימוש תכלית הסליחות והאם לאור זאת יש להקפיד עליהם גם במחיר אי התחשבות בהפרעה לשכנים?

כיצד יש להתייחס לאמירה של המתנגדים לתקיעות משום שלדבריהם אבותיהם לא נהגו בכך?

מהי עוצמת אמירת הסליחות בימים אלו, האם גם על חשבון שעות לימוד תורה?