פסיפלורה שניטעה לשמש כגדר, היש חיוב הפרשת תרו"מ והאם חייב ברכה על אכילת הפרי?

האם בנסיבות אלו נחשב לגמרי כעצים כולל הפרי או שיש להפריד בין עיקר נטיעתו לבין התוצאות המביאות פירות?

מדוע פסק הרמב"ם שהפירות, בנסיבות אלו, פטורות מעורלה ולא הזכיר פטור גם מתרו"מ?

הניתן לשנות את מחשבת הנטיעה מסייג וגדר למטרת פירות (מחשבת חיוב) והאם יחולו אז כל דיני הפירות כולל איסור עורלה?

תאריך: 
15/08/10 ה' אלול התש"ע
x

Audio Playlist