האם חייבים לכוין בתפילה כנגד ארון הקודש גם אם אין הוא מכוון כנגד ירושלים?

מה משמעות ההלכה שיש ליזהר להתפלל נוכח המקדש, האם ישנו מצב שמתפללים בירושלים יפנו לכיוונים שונים?

יהודים המתגוררים באירופה, האם יפנו לכיוון המזרח? ולאיזה כיוון פנו יהודי שרעב, ומדוע?

גדול הוא השלום-כיצד ניתן לקיים ההלכה בעמידה נוכח המקדש למרות שמתפללים אחרים עומדים נוכח ארון הקודש ?

תאריך: 
22/07/10 י"א אב התש"ע
x

Audio Playlist