נטילת ידיים כהלכתה - הכיצד?

היש חובה ליטול הידיים פעמיים בגלל חשש שמא יחזרו המים ויטמאו את הידיים?
כיצד הכמות המינימלית (רביעית) של מים מספיקה לנטילת שתי ידיים?
היש להגביה את הידיים בזמן הנטילה או שיש להשפילן לארץ?

תאריך: 
09/06/10 כ"ז סיון התש"ע
x

Audio Playlist