האם ישנו תוקף לחזקות בסדר העולים לתורה הגובר גם על ההסדרים ההלכתיים המקובלים?

האם יש מושג כיבודים בנושא זה ומי קובע את המעמדות בכיבודים אלו?

אחד הכללים בנושא זה הינו "משום דרכי שלום", האם לאור זה נעדיף את החזקות?

באילו נסיבות לא תינתן קדימות לחזקה למרות הכלל "משום דרכי שלום"?

תאריך: 
23/05/10 י' סיון התש"ע
x

Audio Playlist