היש לברך ברכות הנהנין על צריכת ויטמינים?

מה המבחן הקובע לחיוב ברכה ראשונה, הנאת חיך או דווקא כאשר צורך אותם כאוכלין?

מהו המבחן הקובע לחיוב ברכה אחרונה, האם עפ"י האפקט התזונתי של הויטמינים?

האם יש לברך על המים ששותה לצורך סיוע בבליעת התרופה או הויטמין?

תאריך: 
23/04/10 ט' אייר התש"ע
x

Audio Playlist