דילוג לתוכן העיקרי

עיר שברחובה הראשי בוקעים למעלה מ- 60 רבוא בכל יום, האם ערוב צורת פתח עושה אותה רשות היחיד?

מה הן ההגדרות של "רשות הרבים" לרמב"ם והאם מבחן ריבוי אוכלוסין נכלל בהגדרות אלו?
מה ההבדל בין שיטת הרמב"ם לשיטת השו"ע בכביש מפולש (חוצה את אורכה של העיר) מעיר לעיר?
האם ערוב צורת פתח נקרא מחיצה דאורייתא או תקנת חכמים בלבד?