דילוג לתוכן העיקרי

האם איסור השוחד מן התורה מוגבל לענייני שיפוט ולא לעניינים מינהליים?

כאשר מתן שוחד לקידום ענינים מינהליים הינו מקובל בחברה, האם לא יחול עליו איסור מן התורה?

מתן שוחד כשאין הטיית הדין, האם מותר ואם לא באיזה סוג איסור נכלל?

האם מותר לשחד שופט גוי ע"מ שלא יטה את הדין לרעה?