הוזמן לטקס נישואין אזרחיים בין יהודי לגויה, האם מותר להשתתף בארוע?

כיצד יש להתייחס הלכתית ליהודי שעשה מעשה שכזה והאם נחשב הבן הנולד מזיווג זה לבנו כמו הממזר?

האם מותר לשלב עבריין זה בחיי הקהילה או שיש להתייחס אליו כמנודה ולכן אין לצרפו למנין או לקרותו לתורה וכיו"ב?

האם מותר לפחות לאחל לו "מזל טוב" או יש לנקוט בכל הדרכים ע"מ שלא לתת לגיטימציה לארוע חמור זה?

תאריך: 
09/04/10 כ"ה ניסן התש"ע
x

Audio Playlist