כלים החייבים הכשר ע"י ליבון, האם ניתן באמצעים ביתיים להגיע לעוצמת אש מתאימה לדרישות ההלכה?

האם יש שוני בין דרישות התלמיד הבבלי: "עד שתינשר קליפתן" לדרישות הירושלמי: "עד שיהיו ניצוצות ניתזין"?

מדוע לא הזכיר הרמבאת הליבון כאפשרות להכשרת כלים לפסח למרות שהביא זאת בדיני מאכלות אסורות?

מה ההבדל בין ליבון קל וליבון קשה?

תאריך: 
19/03/10 ד' ניסן התש"ע
x

Audio Playlist