דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר בליל הסדר לתת לילדים בקבוקוני יין עם קש כשינוי ואטרקציה?

מדוע לא מנה הרמב"ם לעומת פסיקת השו"ע במצוות חינוך הילדים את שתיית היין?

כיצד מסביר הרמ"א שאין יוצאים ידי חובה בשתייה מבקבוק שפיו צר?

האם אין סיכון שמבחינה חינוכית כאשר יגדלו הקטנים יבואו לידי מכשול הן מצד הנימוסין והן מצד ההלכה?