דילוג לתוכן העיקרי

יהודי תושב חו"ל, האם חייב לבוא במיוחד לא"י בימי ניסן ע"מ לברך ברכת האילנות?

האם יש חובה לפי הרמב"ם ולפי השו"ע לרדוף אחרי ברכה זו בימי ניסן כשהפריחה מלבלבת באילנות?

מהו הארוע הקובע לברכת האילנות, האם לבלוב האילנות בכל מקום בעולם או דווקא בא"י בימי ניסן?

מהי שיטת תורת הנסתר בקשר לברכה זו ומה הקשר לעילוי הנשמות?