בשר שהוכשר בכלי שאינו מיועד לשימוש בפסח או זחוק שעובד במיקסר המשתמשים בו בכל ימות השנה, האם מותר באכילה בפסח?

תבשיל שנתבשל ונמצאו בו חיטים או שעורים, האם ישנן נסיבות שלא יאסר התבשיל לאכילה בפסח?
היש לחשוש שהמלח הנמצא בד"כ בכלי הכשרת הבשר יגרום להפלטת ספק טעם חמץ מדפנות הכלי?
היש לחשוש שחריפות המזון המעובד יגרום להפלטת טעם מדפנות המיקסר למרות שאין פה תהליך חימום?

תאריך: 
15/03/10 כ"ט אדר התש"ע
x

Audio Playlist