שכחו בשבת להפטיר בפרשת שקלים, האם יחזרו ויוציאו במנחה ס"ת שני?

מדוע לא דנו במשנה ובתלמוד בנסיבות של שכחה שכזו והרי קרובה יותר השיכחה בתקופתם?

האם ציבור יכול להחליט לקרוא בס"ת שלא ע"פ זמנים שתיקנו חכמי ישראל או להוסיף על מס' העולים?

מה תהיה תקנתם של ציבור בנסיבות אלו לפי שיטת הרמב"ם או לשיטת האחרונים?

תאריך: 
10/02/10 כ"ו שבט התש"ע
x

Audio Playlist