דילוג לתוכן העיקרי

אכל פת פחות מכשיעור כזית והשלים סעודתו במאכלים אחרים, מהן הברכות שיתחייב?

האם יתחייב בברכה על כל אחד מהמאכלים, בורא פרי העץ, שהכל וכיו"ב?

האם אכילת פת בנסיבות אלו נחשבת סעודה ופוטרת מברכות את כל המאכלים הטפלים לה?

היש להתחשב בכוונתו המקורית לסעוד ורק אח"כ נמלך ופנה לאכול שאר דברים טרם שהשלים אכילת כזית פת?