האוכל "פתות" באמצעות כף או מזלג, האם חייב בנטילת ידים?

המאכיל אדם חולה שאינו מסוגל לאכול בכוחות עצמו, מי חייב בנטילת ידיים האוכל או המאכיל שנוגע בפת?

מה דין האוכל דבר שטיבולו במשקה באמצעות כף האם יתחייב בנט"י כדין האוכל פת באמצעות כף?

האם ה"פתות" נחשב לדבר שטיבולו במשקה בגלל שפתיתי הלחם טבולים במשקה?

תאריך: 
14/01/10 כ"ח טבת התש"ע
x

Audio Playlist