דילוג לתוכן העיקרי

ביצה שהוטמנה בחמין בשרי, האם מותר לאכול אותה עם מאכל חלבי?

היש הבדל בדין הביצה בקליפתה לדין הביצה הקלופה?

מה בין ביצת טריפה שאינה אוסרת התבשיל לבין ביצה שיש בה אפרוח אשר אוסרת את התבשיל?

האם ישנן במציאות נסיבות שביצה בקליפתה עמידה בפני בליעה ופליטת נוזלים אף בשלבי בישול מתמשכים?