מהי ההגדרה של "פנים חדשות" שמכוחם יש לברך שבע ברכות בשבעת ימי המשתה?

מה משמעות ברכות הנישואין והאם הן תלויות באכילה וב"פנים חדשות"?
מי שנמנה על ברכות חתנים מכוח אכילה, האם יוכל לשוב כ"פנים חדשות" ל"שבע ברכות" אם לא נכח בברכות הנישואין?
מי שנכח בברכות הנישואין בעת החופה, האם יחשב "פנים חדשות" אם לא השתתף בסעודת המצווה?

תאריך: 
21/12/09 ד' טבת התש"ע
x

Audio Playlist