דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להשתמש במכשיר שמיעה ביום שבת?

מהם התנאים ההכרחיים לצורך היתר השימוש במכשיר זה בשבת והאם כולל גם היתר לשנות עוצמת השמיעה?

הוצאה מרשות לרשות בשבת, היש הבדל בין היתר למשקפיים מתורת לבוש לבין מכשיר השמיעה שנמצא בכיס מתורת משא?

ישנו איסור בשבת לדבר באמצעות מיקרופון, האם דיבור עם אדם הנושא מכשיר שמיעה נכלל באיסור זה?