דילוג לתוכן העיקרי

האם ניתן לתבוע פיצוי מבעלי חניון בגין גניבת רכב כדין שומר שכר?

האם התשלום לחניון הוא בגין שכירות זמנית של מקום החניה או גם בגין שמירת הרכב?

מה ההגיון העומד בבסיס משפט התורה המחייב באחריות את מוצא האבידה כשומר שכר למרות שהוא עושה טובה למאבד?

כיצד מתייחס המשפט הכללי לגניבת רכב מחניון כאשר בעלי הרכב הפקידו את מפתחות הרכב בידי האחראי על החניון?