דילוג לתוכן העיקרי

שימוש בתוספי מזון בשבת, האם אסור משום גזירת שחיקת סמנים?

האם בשיקולי הפסיקה רשאים להתחשב בעובדה שבימינו החשש לשחיקת סמנים כמעט ולא קיים?
הניתן להגדיר את התוספים כמאכלי הבריאים שלדעת הרמב"ם והשו"ע מותר להשתמש בהם בשבת גם לצרכי רפואה?
האם ההיתר לשימוש בתוספי מזון בשבת מותנה ביעודם רק כשהם משמשים כתחליף מזון ולא כמחזקים?