דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר בשבת להדביק או להצמיד בנעצים מודעה המזמינה הציבור לשיעור תורה?

באיזה סוג של מלאכה נכללת פעולת ההדבקה והאם יחול האיסור דווקא על הדבקת ניירות או אפילו לכל חומר אחר?

מה דין הדבקת חיתולים ופירוקם, הדבקת פלסטרים רפואיים וכיו"ב ביום השבת?

האם יאסר בשבת לחבר שני חלקי בגד בסיכת ביטחון?

והאם דינו של הנעץ הינו לכאורה כדין סיכת הביטחון?