נמצאו בס"ת שלש טעויות, האם אינם רשאים לקרוא בו עד שיגיהו כל ספר התורה?

מה מקור הדין המובא בשו"ע ומה משמעות המושג שס"ת שנמצאו בו שלש שגיאות, הריהו מוחזק כנגוע כולו ?
כיצד מומלץ לפעול בעת שנתקלים בבעיה? דהיינו , נמצאו שלש טעויות בספר התורה?
האם ניתן להקהות את עוקצה של הוראת השו"ע ולהתייחס לס"ת שכזה מוחזק כמוגה?

תאריך: 
29/10/09 י"א חשון התש"ע
x

Audio Playlist