האם מותר להשתתף בארוע ה"חינה" שנערך בד"כ קרוב למועד החתונה?

האם ארוע זה מוגבל רק לנשות משפחת הכלה או גם לנשות משפחת החתן?

האם מתקיים ארוע דומה שבו צובעים החתן ב"חינה" ואשר מיועד רק לגברים?

היש לחשוש למכשול על איסור תורה "לא ילבש" ופריצות במנהגים של אימוץ מנהגי נשים ע"י גברים ולהיפך ?

תאריך: 
27/10/09 ט' חשון התש"ע
x

Audio Playlist