מריחת אבוקדו על פרוסת לחם בשבת-האם אסור משום טוחן ומשום ממרח?

מה נכלל בהגדרת מלאכת טוחן, האם דווקא ריסוק מוצק לחלקיקים או אפילו פעולת מיעוך?

האם גם בפירות קשיחים (אגוזים וכד') יש או אין גדר מלאכת טוחן?

כיצד מתיישבת ההלכה שאין מרסקין את החרובין לעומת הקביעה של הרמב"ם ש: 'אין טחינה בפירות'?

תאריך: 
12/10/09 כ"ד תשרי התש"ע
x

Audio Playlist