דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר בשבת לטלטל פנס סולארי שהופעל מערב שבת לצרכי תאורה?

האם העובדה שהטעינה של הפנס המתבצעת באמצעות אנרגית השמש מוציאה אותו מכלל מוקצה?
לאיזה סוג מוקצה שייך הפנס הסולארי ועד כמה קביעה זו משפיעה על היתרים או איסורים בשימוש בו בשבת?
הישנם הבדלים בדיני פנס זה ביחס לשימוש בדיני פנס חשמלי ביום השבת עצמו לאור החשיפה של פנס זה לשמש?