מלוה שהציג שטר בלוי או קרוע, מה תוקפו של שטר זה והאם בכוחו לטרוף מנכסים משועבדים?

האם בגלל הרשלנות של מחזיק השטר שאכסן אותו בתנאים שאינו משתמר, תחול האחריות על מקבל השטר?

מה יעשה מלוה שהשטר חוב שקבל מהלווה מתבלה והולך, האם ניתן להסתפק בעדותם של העדים שחתמו על השטר?

כיצד על ביה"ד לפעול במקרה שמדובר בשטר קרוע והאם יש להתחשב בכל מקרה בהודאה של הלווה אם ישנה כזו?

תאריך: 
11/05/09 י"ז אייר התשס"ט
x

Audio Playlist