האם ניתן להפריש חלה אחת על עיסות שונות הנתונות בכלים נפרדים?

הפרשת תרומה גדולה צריכה להעשות לכתחילה מן המוקף, האם ההפרדה בכלים שונים מבטל המוקפות למרות שהינן מונחות בחדר אחד?

האם כיסוי הכלים נותן להם שם של נפרד ולא מוקף או שהכיסוי הינו דין מיוחד לחביות יין?

דין חלה כדין תרומה, א"כ מדוע כשמדובר בשתי עיסות אחת טהורה ואחת טמאה אין מסתפקין בהיותן מונחות במקום אחד להחשב כמוקף?

תאריך: 
12/05/09 י"ח אייר התשס"ט
x

Audio Playlist