מה היחודי בברכת האילנות והאם חובת הברכה היא דווקא ברב עם?

בגמ' מוזכרת החובה לברך רק לגבי מי שיוצא לשדה ורואה אילנות מלבלבים בימי ניסן?

האם דווקא על אילנות מאכל ומה יהיה הדין אם מדובר בפירות ערלה והאם ישנה חובה גם בשבת, ומה עם נשים האם חייבות בברכה זו?

מה מקור החיוב ליחודיות בברכת האילנות (ברב עם, תוספת פסוקים, קדיש) למרות שלא נזכר לא ברמב"ם ולא בשו"ע?

תאריך: 
27/03/09 א' ניסן התשס"ט
x

Audio Playlist