אלו סוגי עוגיות מותרות לאכילה בפסח לשיטת הרמב"ם?

מהי עמדתו של הרמב"ם בבצק שנילוש עם מי פירות (מצה עשירה), האם מותר או אסור כשיטתו של רש"י?

כיצד ישמו יהודי תימן את ההיתר של מי הפירות שאינן מחמיצין עם החומרה שלהם למצה שמורה משעת הקצירה?

האם יש לסמוך על היתר מי הפירות גם על יצור תעשייתי של המצה העשירה?

תאריך: 
30/03/09 ה' ניסן התשס"ט
x

Audio Playlist