היש לפרק, בעת ניקוי הכלים את הידיות שלהם אף כשאינם מיועדים לשימוש בפסח?

באילו תנאים מותר לגנוז דברי מאכל כגון קופסאות שימורים ע"מ לאכלם לאחר הפסח?

מה הסיבה שנהגו להקפיד ולנקות הכלים מכל שריד חמץ למרות שאין חשש ל"בל יראה ובל ימצא" שהרי אין בו כזית?

עד היכן צריך לנקות הכלים משומנים או שרידי חמץ, באלו נסיבות יתחייב לפרק גם את ידיות הכלים?

תגיות: 
תאריך: 
16/03/09 כ' אדר התשס"ט
x

Audio Playlist