דילוג לתוכן העיקרי

יין ממותק שאינו מבושל, האם ניתן לצאת בו ידי חובת ארבעת הכוסות בליל הסדר?

האם לכל אחד מהכוסות יש מעמד של כוס קידוש ויתחייב שלא יהיה מבושל או ממותק?

לשיטת הרמב"ם למרות שמחייב ברכת הגפן לכל אחד מארבעת הכוסות, האם יפסל היין המבושל לשלושת הכוסות?

יין ממותק בדבש אין בו איסור יין נסך, האם מופקע ממנו גם שם יין לצורך ברכת הגפן?