אוכל כשר שהובא תוך חילול שבת, האם מותר באכילה בשבת?

"היא קודש ואין מעשיה קודש", האם שייך למקרה דנן ויהיה מותר או שחכמים קנסו בכגון זה וחלקו בין שוגג למזיד?

האם יש לעשות אבחנה בדין זה בין מקרה שהמלאכה עשתה שינוי בגופם או לא נעשה שינוי בגופם?

היש הבדל ברמת האיסור והקנס בין העבריין לבין אחרים הנהנים מאותו מאכל?

תגיות: 
תאריך: 
20/02/09 כ"ו שבט התשס"ט
x

Audio Playlist