האם מותר להפליג בים גם כאשר השיט נמשך בשבת?

באלו תנאים יותר ליהודי להצטרף בשבת לנסיעה, הפלגה וכד'?

היש הבדלים בדין נסיעה בדרכי היבשה (אוטובוס / רכבת) לבין דין הפלגה בנתיבי ים או בנהרות?

האם יש לחוש לפגיעה בעונג שבת כתוצאה מטלטולי כלי השיט העלולים לגרום להקאות, מחלת ים וכד'?

תאריך: 
28/01/09 ג' שבט התשס"ט
x

Audio Playlist