מה יעשה המוצא תלושי שי או מסמכי זיכוי ברשות הרבים?

האם תמסור לקופאית או תתן הכסף לצדקה או תקח אותם לשימושה העצמי?

מהם התנאים אשר בהם נדרש מוצא האבדה להכריז עליה ולפעול להשבתה לבעליה?

באלו נסיבות חייב מוצא האבדה להחזיר למרות שלכאורה אין בה סימנים?

תאריך: 
05/12/08 ח' כסלו התשס"ט
x

Audio Playlist