דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לשלב נעימות חול, כולל של שירי עגבים בתפילות ובקשות?

כיצד מתירים יהודי תימן לשיר והרי הרמב"ם בעקבות גזרת חכמים אסר על שירים כל השנה בגלל החורבן?

האם ניתן לקבל כתרומה לביה"כ לצורך פרוכת שמלה של אשה הידועה בחיי הפקרות שלה?

הניתן להתיר זמר ושירים למי שהוא חזק באמונה, בבחינת: "לי זה לא יקרה"?