"צריך שיהיו כל העשרה במקום אחד ושליח ציבור עמהם"-באלו נסיבות אין מצטרפין למנין?

האם כאשר המיעוט שוהה במבואה נחשב כשתי רשויות ואינן מצטרפין או מצטרפין בגלל שכולן תחת קורת גג אחת?

האם העומד בפתח החדר מתחת למשקוף מצטרף עם הציבור הנמצא בחדר?

האם המחיצות והדלת הופכים חדרים סמוכים לשתי רשויות למרות שהדלת ביניהם פתוחה ואע"פ שרואים זה את זה?

תאריך: 
30/11/08 ג' כסלו התשס"ט
x

Audio Playlist