"שפטרנו מעונשו של זה" - מי מברך, האב או חתן הבר-מצוה?

האם יש כלל מקום לברך ברכה זו או לפחות בלי שם ומלכות?

מה מקור ברכה זו שלא הוזכרה בתלמוד ובפוסקים? מדוע אין פוסקים הלכה מדברי אגדה?

תאריך: 
18/11/08 כ' חשון התשס"ט
x

Audio Playlist