האם מותר לייצר לחצני מצוקה למרות שחלק מהצרכנים משתמשים בהם שלא בזמן פיקוח נפש?

מהם הגדרים של "ולפני עיוור לא תתן מכשול"?

האם בכל מצב יש לאסור יצור או סחר מפני החשש שיהיו מי שישתמשו בהם בדרך עבירה?

האם היצרן או הסוחר במקרה זה יחשב כמסייע בידי עוברי עבירה?

תאריך: 
03/11/08 ה' חשון התשס"ט
x

Audio Playlist